ଥଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ଶରୀର ପାଇଁ ରାମବାଣ ସଦୃସ

Cold milk is like Ramban for the body

ଆମେ ପ୍ରାୟ ଥଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ବଦଳରେ ଗରମ୍ ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ଗରମ୍ ଦୁଗ୍ଧ ବଦଳରେ ଥଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବା ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ହିତକର । ଥଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ପେଟ କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ । ତା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୁର ହୋଇଥାଏ । ଥଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ ।

ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ ଦ୍ଵାରା ଡି ହାଇଡ୍ରେଶନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ । ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ଖୁବ୍ ହିତକର ଓ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ । ତ୍ଵଚା ଓ କେଶ୍ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ଖୁବ୍ ହିତକର । ଆପଣ ନିୟମିତ ଥଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ରେ ଚମକ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ହାଡ କୁ ମଜବୁତ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଥଣ୍ଡା ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ମସଲ୍ସ୍ କୁ ମଜବୁତ୍ କରିଥାଏ ଓ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.